Laboral

Al nostre departament Laboral oferim serveis en l’àmbit sociolaboral i de la Seguretat Social

01

El nostre departament

La complexitat i la diversitat de la normativa laboral, que regula les relacions entre les empreses i els seus treballadors, requereix assessors experimentats i en formació continuada.

Les empreses necessiten assessorament a l’àmbit laboral, ja sigui sobre contractació, cotitzacions a la Seguretat Social, convenis col·lectius, categories laborals, costos econòmics, productivitat, reduccions de jornada, acomiadaments o conflictes laborals.

02

Descobreix els nostres serveis

Confeccions de nòmines de treballadors.

Actualitzacions salarials segons el conveni de l’activitat.

Confecció i liquidació de les assegurances socials de l’empresa.

Confecció i liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Confecció i presentació d’altes i baixes de treballadors a la seguretat social.

Confecció i presentació de contractes i pròrrogues de treballadors.

Confecció, presentació i liquidació d’altes i baixes autònoms.

Confecció i presentació dexpedients de jubilació, viduïtat, invalidesa, etc.

Gestions davant de la seguretat social, com ara la confecció de recursos, sol·licitar i recollir tota mena d’informes, etc.

Tramitacions dels butlletins d’alta i baixa dels treballadors per malaltia, accidents…

Confecció de certificats de sous i retencions, situació familiar, etc.

Representació davant del Jutjat del Social i assistència a CMAC.

Representació davant de la Inspecció de Treball.

Pensions i jubilacions.

Com et podem ajudar?

Si estàs interessat i/o necessites més informació, contacta amb nosaltres.